Nieuwe gegevens in het bestuursrapport Financiën

magnifying-glass-1019982_960_720.png

Het bestuursrapport Financiën in het ManagementVenster is geactualiseerd. Hier vindt u nu de gegevens van 2016. In dit rapport vindt u onder andere informatie over de rentabiliteit, weerstandsvermogen, solvabiliteit en de personele lasten van uw bestuur. Het rapport toont de financiële gegevens van uw bestuur met een trend van vijf jaar. Daarnaast worden uw cijfers vergeleken met vier verschillende benchmarkgroepen. 


Post OBP
In het hoofdstuk ‘Samenstelling kosten’ vindt u een tabel 'Hoe was de samenstelling van de personele lasten in 2016?'. Hier ziet u een verdeling van het bedrag uit ‘Lonen en salarissen (4.1.1)’ over de posten OP, OOP (incl OBP), DIR en Niet gealloceerd. Sommige besturen kennen een post OBP (organisatie- en beheerpersoneel) naast OOP. Eerder werd het bedrag voor OBP getoond binnen de post ‘Niet gealloceerd’. Dat bleek niet wenselijk. Dit is aangepast en het bedrag OBP wordt nu getoond binnen de post ‘OOP’. 


XBRL
Vanaf kalenderjaar 2016 levert ieder schoolbestuur de jaarcijfers via XBRL bij DUO aan. Graag informeren wij u dat er in sommige gevallen ook historische gegevens zijn aangepast door de overstap naar XBRL. Dit betekent voor u dat er verschillen kunnen optreden met gegevens op basis van de oude situatie.