Nieuwe gegevens beschikbaar

Mijn Scholen op de kaart
De gegevens van een groot aantal centrale indicatoren is geactualiseerd en zichtbaar in de preview van de betreffende indicator. Deze gegevens zijn nog niet zichtbaar op scholenopdekaart.nl. Om de oriënterende ouders en leerlingen van groep 8 zo goed mogelijk te informeren, adviseren wij u bij de geactualiseerde indicatoren een toelichting te schrijven en deze alvast te publiceren. Begin februari worden deze indicatoren automatisch gepubliceerd (met uitzondering van de indicator Doorstroom binnen de school). 

De volgende indicatoren zijn geactualiseerd met gegevens over schooljaar 2017-2018:

 • Algemene gegevens school (de centrale gegevens) 
 • Aantal leerlingen
 • Aanbod
 • Marktaandeel en voedingsgebied

De volgende indicatoren zijn geactualiseerd met gegevens over schooljaar 2016-2017: 

 • Doorstroom binnen de school
 • Profiel- en sectorkeuze
 • Slaagpercentage
 • Examencijfers
 • Personeel (de verzuimgegevens)

ManagementVenster
Een aantal rapportages in ManagementVenster is begin januari geactualiseerd. 

 • Zowel de school- als de bestuursrapportage Interne doorstroom bevat nu gegevens over schooljaar 2016-2017. 
 • De definitieve examencijfers 2016-2017 zijn beschikbaar. 
  • U vindt de examencijfers in de schoolrapportages: Examenresultaten, Examenresultaten (interactief), Examenresultaten vergelijking en Rekentoets.
  • Daarnaast vindt u de gegevens in de bestuursrapportages Examenresultaten, Examenresultaten (interactief) en Slaagpercentage scholen vergelijking
 • De bestuursrapportage Marktaandeel bevat gegevens over schooljaar 2017-2018.