Enquête tevredenheid via Vensters

Vensters+Icon_App+Tevredenheid.png

Vanaf heden kunt u weer via Mijn Scholen op de kaart de Vensters-enquêtes Tevredenheid Leerlingen en Tevredenheid Ouders afnemen. U heeft tot en met 30 april 2018 de tijd om de enquêtes af te nemen.
Wilt u meer weten over hoe u de enquêtes kunt uitzetten? Ga dan naar vensters.nl. Hier vindt u een instructiefilmpje, factsheets en tips om u hierbij te helpen.

Mocht u via een andere leverancier de Vensters-enquête afnemen, dan bent u wellicht al gestart met de afname. Dat kon vanaf 1 november 2017.

Monitoring sociale veiligheid

Scholen zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht om de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren. Daarnaast dienen scholen hun monitoringsgegevens beschikbaar te stellen aan de inspectie. Meer weten over het toezicht? Lees verder op de site van de onderwijsinspectie.

Betrouwbaarheid

Wanneer u de enquête afneemt, ziet u bij de indicatoren Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders een grafiek die weergeeft hoeveel respondenten de enquête hebben ingevuld en of dit aantal respondenten voor uw school een betrouwbare steekproef vormt. Zo kunt u dus controleren of u voldoende respons heeft verkregen.

betrouwbaarheid1.jpg
betrouwbaarheid2.jpg

Representatieve steekproef
Om tot een betrouwbaar onderzoeksresultaat te komen, is het nodig het onderzoek onder een representatieve steekproef af te nemen. Een steekproef is representatief als het een goede weerspiegeling van de schoolsamenstelling is en er voldoende leerlingen aan het onderzoek hebben deelgenomen (steekproefomvang).

 

betrouwbaarheid3.jpg