Bufferliquiditeit in bestuursrapport Financiën

management Venster.png

In september informeerden wij u dat het bestuursrapport Financiën geactualiseerd was met de gegevens van 2017. In dit rapport ontbrak toen nog de bufferliquiditeit, omdat dit nog apart berekend moest worden. Deze berekening is inmiddels uitgevoerd. U vindt de bufferliquiditeit in het hoofdstuk Vermogensbeheer.

In het rapport vindt u onder andere informatie over de rentabiliteit, weerstandsvermogen, solvabiliteit en de personele lasten van uw bestuur. Het rapport toont de financiële gegevens van uw bestuur met een trend van vijf jaar. Daarnaast worden uw cijfers vergeleken met vier verschillende benchmarkgroepen.