Betrouwbare en representatieve steekproef

Vensters+Icon_App+Tevredenheid.png

Om tot een betrouwbaar onderzoeksresultaat te komen, is het belangrijk dat het onderzoek onder een representatieve steekproef wordt afgenomen. Een steekproef is representatief als het een goede weerspiegeling van de schoolsamenstelling is en er voldoende leerlingen/ouders aan het onderzoek hebben deelgenomen (steekproefomvang).

Wanneer u het onderzoek start, ziet u bij de indicatoren Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders een grafiek die weergeeft hoeveel respondenten mee hebben gedaan en of dit aantal voor uw school een betrouwbare steekproef vormt. Op deze manier kunt u controleren of u voldoende respondenten heeft (zie afbeelding).

betrouwbaar.JPG

Let op! In december ontvangt Vensters van DUO het 1-cijferbestand met de leerlingaantallen (per onderwijssoort) van uw school. Vanaf dit moment wordt de betrouwbaarheid voor uw school berekend.