Tevredenheidsonderzoeken: waarom?

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2015 verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren onder een representatief deel van hun leerlingen en de geaggregeerde gegevens beschikbaar te stellen aan de inspectie.

Via de Vensters-enquête (-vragenlijst) Tevredenheid leerlingen monitort u onder andere de sociale veiligheid binnen uw school. Op het moment dat u de resultaten Monitoring Sociale Veiligheid beschikbaar stelt aan de inspectie voldoet u aan de eisen van de wet ‘Veiligheid op school’. Het beschikbaar stellen van uw gegevens aan de inspectie, kan heel makkelijk via Vensters.

Benieuwd hoe u dit werkt? Lees dan onze Factsheet Monitoring Sociale Veiligheid

Naast de wettelijke verplichting voor het jaarlijks onderzoeken van de sociale veiligheid van leerlingen, zijn de verkregen gegevens van de tevredenheidsonderzoeken belangrijk voor scholenopdekaart.nl. Uit ons bezoekersonderzoek blijkt namelijk dat oriënterende ouders de gegevens van leerling- en oudertevredenheidsgegevens mee laten wegen in het besluit van de schoolkeuze van hun kind.

Daarnaast is een analyse van leerling- en/of oudertevredenheidsgegevens waardevolle input voor de evaluatie van uw onderwijsbeleid.