Monitoring Sociale Veiligheid

Ook dit jaar is het mogelijk om de resultaten Monitoring Sociale Veiligheid via Vensters door te leveren aan de inspectie. Deze monitoringgegevens worden gedestilleerd uit het leerlingtevredenheidsonderzoek. Op 1 juli 2019 vindt de doorlevering aan de inspectie plaats.

Belangrijk

Wanneer u gestart bent met het leerlingtevredenheids-onderzoek kunt u in het rapport Monitoring Sociale Veiligheid alvast toestemming geven voor het doorleveren (op 1 juli 2019) via Vensters naar de inspectie. Op die manier kunt u het niet vergeten.

Voor meer informatie zie de Factsheet Monitoring Sociale Veiligheid

Scholen die de ProZO!-vragenlijst afnemen kunnen dit aangeven zodra het onderzoek is afgerond en de gegevens naar Vensters zijn verstuurd.