Fijne feestdagen

Nog één week en dan begint voor de meesten van u de vakantie. Een goed moment om de batterij weer op te laden en even tijd te nemen voor andere dingen. Het afgelopen jaar zijn er binnen Vensters weer veel nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd, waarvan we er graag een aantal noemen.

Terugblik 2018:

  • Nieuwe lay-out van Vensters met een betere navigatie;

  • Nieuw bestuursrapport Instroom vanuit basisonderwijs;

  • Inspectie-indicator ‘Onderwijspositie t.o.v. advies po’ is toegevoegd aan het schoolrapport Instroom vanuit het basisonderwijs;

  • Encyclopedie van Vensters;

  • Nieuwe werkbijeenkomst: Teksten en toelichtingen schrijven;

  • Een heel aantal werkbijeenkomsten ‘Werken met Vensters’ waar ruim 200 scholen aan meegedaan hebben;

  • Infographics over de tevredenheidsonderzoeken;

  • Nieuwe visualisaties van de ProZO!-gegevens.

We danken u voor al uw input en wensen u alvast een hele fijne vakantie en een feestelijk oud en nieuw!

glasses_champagne.jpg