Hoe ver bent u met u met uw enquête? 

Vensters+Icon_App+Tevredenheid.png

De enquêteperiode van 2017-2018 is op 1 november gestart. Een groot deel van de scholen is al begonnen met het afnemen van de enquêtes Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders. Wanneer staat dit bij u op de planning? U heeft tot en met 30 april om de Vensters-enquêtes af te nemen. 


Uw cijfers inzichtelijk
Vensters biedt scholen de Vensters-enquêtes aan voor het afnemen van ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek. Wanneer u deze vragenlijsten gebruikt, kunt u uw resultaten direct publiceren op Scholen op de kaart. Ook staat in het ManagementVenster een rapportage van de onderzoeksresultaten van uw leerling- en oudertevredenheidsonderzoek. Dit rapport bevat de benchmarkgegevens van vergelijkbare scholen in Nederland. Hiermee kunt u uw resultaten nog beter interpreteren.


Wettelijke verplichting monitoring sociale veiligheid  
Wanneer u via Vensters de enquête Tevredenheid leerlingen afneemt, voldoet u hiermee aan de monitoringsplicht en aan de eisen die de wet Veiligheid op school voorschrijft. U krijgt inzicht in het welbevinden, ervaren sociale- en fysieke veiligheid en aantasting van sociale- en fysieke veiligheid van uw leerlingen. 
Om de Vensters-enquête te gebruiken, logt u in op Vensters en kiest u voor de indicator Tevredenheid leerlingen. De vragenlijst bestaat uit 16 vragen over algemene tevredenheid van leerlingen (vraag 1 t/m 16) en 11 vragen over schoolklimaat en veiligheid (17 t/m 27).


Externe leveranciers
Er zijn verschillende externe leveranciers van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij één van onderstaande leveranciers is het mogelijk om gegevens automatisch door te sturen naar Vensters. Vraag uw leverancier wat u moet doen om de gegevens te kunnen leveren aan Vensters.
 

tevredenheidsleveranciers.JPG

Weergave op Scholen op de kaart
Wanneer u de Vensters-enquête afgenomen en verwerkt heeft, komen deze gegevens in de module Mijn Scholen op de kaart te staan bij de indicatoren Tevredenheid leerlingenSchoolklimaat en veiligheid en Tevredenheid ouders. Wij adviseren u alle drie de indicatoren toe te lichten en te publiceren voordat de gegevens op scholenopdekaart.nl geplaatst worden. Zodoende kunt u proactief communiceren over uw beleid. 
Meer informatie over de afname van de Vensters-enquête leest u hier.