Inspectiebrief naar schoolbesturen over sociale veiligheid

Onlangs heeft de Inspectie van het Onderwijs een brief naar alle schoolbesturen verstuurd die hen oproept om de sociale veiligheidsgegevens van hun scholen naar de inspectie te versturen. 


Sinds de invoering van de wet Veiligheid op school (2015) zijn scholen verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren en de geaggregeerde gegevens beschikbaar te stellen aan de inspectie. Scholen mogen zelf bepalen welk monitoringsinstrument ze gebruiken, mits dat instrument aan de in de wet gestelde eisen voldoet.


Meting sociale veiligheid via Vensters
Via Vensters kunt u de leerlingtevredenheidsenquête afnemen. Deze enquête is door de inspectie goedgekeurd als monitoringsinstrument. Wanneer u de Vensters-enquête afneemt, voldoet u dus direct aan de wettelijke eis om de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. 


Versturen via Vensters
Als u toestemming heeft van het bevoegd gezag, kunt u heel gemakkelijk via Vensters de sociale veiligheidsgegevens naar de inspectie sturen. Dit gaat als volgt: 

  • Log in op Vensters;
  • Kies de module ManagementVenster;
  • Selecteer het rapport Monitoring Sociale Veiligheid;
  • Vink aan dat u met toestemming van het bevoegd gezag de gegevens Monitoring Sociale Veiligheid wilt opsturen;
  • Selecteer een leverdatum;
  • Vul tenslotte een paar vragen in en de gegevens worden op de door u gekozen leverdatum verstuurd. 


Tijdspad
U heeft tot en met 30 april 2018 om de Vensters-enquête af te nemen. Het sturen van de gegevens (2017-2018) door Vensters aan de inspectie gebeurt op: 1 april , 1 mei, 1 juni en 1 juli.

Meer informatie over het versturen van monitoringgegevens sociale veiligheid via Vensters naar de inspectie leest u in onze factsheet.

Monitoringsgegevens over het schooljaar 2016-2017 (en eerdere jaren) kunnen niet meer via Vensters naar de inspectie gestuurd worden. Heeft u hier vragen over? Neem dan rechtstreeks contact op met de inspectie. Zij helpen u graag verder.  


ProZO!
Ook voor scholen die gebruik maken van het ProZO!-onderzoek wordt het mogelijk gemaakt het monitoren van de sociale veiligheidsgegevens via Vensters naar de inspectie te sturen. Naar alle waarschijnlijkheid is dit mogelijk vanaf 1 juni.