Jaarlijkse afname sociale veiligheid verplicht

Vensters+Icon_App+Tevredenheid.png

Houdt u er rekening mee dat u jaarlijks de sociale veiligheid van leerlingen moet monitoren?

U kunt dit gemakkelijk doen door de enquête Tevredenheid leerlingen via Vensters of een van onderstaande leveranciers af te nemen.

 

Belangrijke data:

  • U heeft tot en met 30 april om de enquête af te nemen onder uw leerlingen;
  • Wanneer u via een leverancier afneemt, dient u voor 15 mei de resultaten naar Vensters te hebben verstuurd; 
  • Vervolgens kunt u tot en met 31 mei de enquêtegegevens in Vensters te verwerken; 
  • Daarna kunt u de monitoringsgegevens van uw school via Vensters naar de inspectie sturen. De uiterlijke datum hiervoor is 1 juli. 

Let op: Ook als u vorig jaar toestemming heeft gegeven de monitoringsgegevens van 2016-2017 via Vensters naar de inspectie te sturen, moet u dit jaar opnieuw toestemming geven om de gegevens van 2017-2018 te sturen. 

Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de site van de inspectie. Wilt u meer weten over de afname sociale veiligheid via Vensters? Kijk dan op https://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting-vo
 

tevredenheidsleveranciers.JPG

ProZO!
Ook voor scholen die gebruik maken van de ProZO!-enquête wordt het mogelijk gemaakt het monitoren van de sociale veiligheidsgegevens via Vensters naar de inspectie te sturen. Naar alle waarschijnlijkheid is dit mogelijk vanaf 1 juni.