Oproep: werkgroep RIO zoekt ervaren Vensters-gebruikers

Vensters-Icon_App-Bijeenkomsten (1).png

In 2018 wordt gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe registratie, RIO: Registratie Instellingen en Opleidingen. In RIO kunnen scholen hun eigen organisatiestructuur en aangeboden opleidingen registreren. Hiermee kunnen scholen via een centraal te ontwikkelen register hun informatie beschikbaar stellen aan andere partijen (bijvoorbeeld ten behoeve van bekostiging, toezicht en verantwoording, leerplicht en benchmarking). Meer achtergrondinformatie over RIO is te vinden op www.rio-onderwijs.nl.


Werkgroep
Voor de ontwikkeling van RIO is een werkgroep RIO opgericht. In deze werkgroep zitten medewerkers van vo-scholen en medewerkers van DUO, de VO-raad, OCW en Kennisnet. Voor de werkgroep is de VO-raad nog op zoek naar een aantal nieuwe deelnemers.  De werkgroep komt 1x per maand bij elkaar in Utrecht en denkt mee over het voorbereiden en implementeren van RIO. 


Vensters en RIO
Voor de toekomstige ontwikkelingen is het belangrijk dat Vensters vertegenwoordigd is binnen deze werkgroep. Daarom zoeken we één of twee ervaren Vensters-gebruikers die vanaf april maandelijks deel willen nemen aan deze werkgroep. De data vindt u terug onderaan dit bericht. Bent u hierin geïnteresseerd? Meldt u dan uiterlijk 3 april aan via vensters@vo-raad.nl, o.v.v. aanmelding werkgroep Rio.


Wat doet de werkgroep?
Het belangrijkste doel van de werkgroep is om zo goed mogelijk de opbrengsten die RIO in potentie in zich heeft voor het vo te verwezenlijken. De werkgroep houdt zich onder andere bezig met:

 • Input leveren voor informatiemodel RIO;
 • Beoordelen en valideren van wat er in RIO komt;
 • Adviseren over de implementatie van RIO.


Wanneer komt de werkgroep bij elkaar?

 • 10 april 2018
 • 15 mei 2018
 • 12 juni 2018
 • 10 juli 2018
 • 11 september 2018
 • 9 oktober 2018
 • 6 november 2018
 • 4 december 2018

De bijeenkomsten zijn van 10.00-12.30 uur in Utrecht.