Klankbordgroepbijeenkomst 19 april

Op donderdag 19 april kwam de Vensters klankbordgroep bij elkaar in Utrecht. Zoals u van ons gewend bent, volgt hier een beknopt overzicht van de besproken onderwerpen.

Samenwerking met derden
Een externe partij wil op hun website een link naar Scholen op de kaart plaatsen. We vroegen de klankbordgroep welke overwegingen en argumenten belangrijk zijn voor het nemen van een besluit. 

Veiligheid en gebruik van de data    

 • Lopen scholen een risico op het moment dat deze externe website gehackt wordt? 
 • Voorkomen moet worden dat een partij de link gebruikt om vergelijkingslijstjes te publiceren op hun website.
 • Een link naar Scholen op de kaart alleen integraal overnemen. Dit betekent dat de link niet aangepast mag worden zodat er een voorselectie van scholen getoond wordt bij voorbeeld op basis van locatie of niveau van de school. 

Kosten en baten

 • Zijn er kosten aan verbonden? Kosten kunnen een argument zijn om af te zien van een samenwerking. 
 • Het kan de naamsbekendheid van Scholen op de kaart vergroten en draagt bij aan de transparantie van scholen. 

Imago

 • Kijk goed naar het imago van een partij die de link wil plaatsen.

Dashboard passend onderwijs
Drie jaar geleden zijn de PO- en VO-raad gestart met het Dashboard passend onderwijs (DPO), een online applicatie waar samenwerkingsverbanden sturings- en verantwoordingsinformatie vinden achter een inlog. Hier vinden zij bijvoorbeeld informatie over het deelnamepercentage van de leerlingen binnen hun samenwerkingsverband aan het speciaal onderwijs, maar ook stroominformatie over de leerlingen tussen de verschillende scholen. Vanwege de privacywetgeving is het helaas niet mogelijk scholen en besturen toegang te geven tot het DPO van hun samenwerkingsverband. Alleen de voorzitters van de samenwerkingsverbanden hebben een inlog voor het DPO.

Aan de klankbordgroepsleden hebben we gevraagd of het wenselijk is om informatie uit het DPO beschikbaar te stellen binnen het ManagementVenster en zo ja, welke informatie. 
De leden geven aan dat er geen behoefte is aan informatie uit het DPO. Scholen beschikken al over voldoende informatie en zullen daarom geen sturingsinformatie uit het DPO nodig hebben.

IMG_0182.JPG

ManagementVenster
Het ManagementVenster is continue in ontwikkeling. In de toekomst willen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het ManagementVenster anders in te richten. We hebben met de klankbordgroep geïnventariseerd welke gedeelde wensen er leven voor een technische doorontwikkeling. De volgende wensen zijn geformuleerd:

 • Een actueel dashboard op afdeling-, school- en bestuursniveau (indicatoren zelf kunnen selecteren, bijvoorbeeld Tevredenheid, Onderwijsresultaten, Financiën en Marktaandeel;
 • Data en visualisaties kunnen exporteren;
 • Filters kunnen toepassen op de gegevens;
 • Een actuele benchmark bij actuele gegevens en trends kunnen zien;
 • Behoud van de huidige overzichtelijke visualisaties;
 • Koppelingen kunnen maken met andere systemen.

In samenwerking met het ontwikkelteam worden deze wensen verder geïnventariseerd.