Gegevens ProZO!-enquête in Vensters

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

Vanaf dit schooljaar worden de gegevens van de ProZO!-enquêtes weer automatisch gevisualiseerd in Vensters. Begin dit schooljaar is dit gebeurd met de gegevens van de ProZO! afnames van schooljaar 2016-2017. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan visualisaties voor de ProZO!-enquête in Vensters voor de afnames van schooljaar 2017-2018 (incl. de sociale veiligheidsgegevens). De visualisaties staan klaar. Woensdag 25 april is het eerste databestand met gegevens van de ProZO!-enquête van schooljaar 2017-2018 in Vensters verwerkt. Deze gegevens worden zichtbaar in de volgende indicatoren:

  • Tevredenheid leerlingen ProZO! 
  • Tevredenheid ouders ProZO!
  • Schoolklimaat en veiligheid

U kunt een toelichting bij de gegevens schrijven en de indicatoren publiceren naar Scholen op de kaart. Let op: vergeet niet om te controleren of de indicatoren Tevredenheid leerlingen en/of Tevredenheid ouders offline zijn (gedepubliceerd).

Als er gegevens voor uw school zijn binnengekomen dan ontvangen de gebruikers met publiceerrechten daar een mail over van Vensters. Mocht uw school nog een afname gepland hebben voor 30 april a.s., dan worden deze gegevens meegenomen in een volgende verwerking. Let op: alleen afnames die afgerond zijn voor 30 april a.s. worden gepubliceerd op Vensters.

Gegevens sociale veiligheid doorsturen naar inspectie
Het streven is dat u de sociale veiligheidsgegevens van de ProZO!-enquête op 1 juni en 1 juli via Vensters naar de inspectie kunt sturen. Hiervoor moet het bevoegd gezag van elke instelling toestemming geven. Dit kan binnen de module Monitoring sociale veiligheid in Vensters.  Wij werken er op dit moment aan om deze functionaliteit voor de PROZO!-enquête op maandag 21 mei gereed te hebben. Besturen en gebruikersbeheerders van besturen die de ProZO!-enquête afnemen worden hier per mail over geïnformeerd.