Inzage voor besturen in het sturen van sociale veiligheid naar inspectie

In het bestuursrapport Gebruik Vensters en levering MSV (Monitoring Sociale Veiligheid) kunt u op bestuursniveau inzien welke scholen binnen uw bestuur voornemens zijn hun sociale veiligheidsgegevens naar de inspectie te sturen. Ook kunt u zien of uw scholen voor het voorgaande jaar (vanaf ‘16-‘17) hun gegevens jaar de inspectie hebben gestuurd. 
De volgende leverdata staan gepland op 1 mei, 1 juni en 1 juli. 
Eerder hebben bestuurders een bestuursbrief van de inspectie ontvangen die hen oproept de sociale veiligheidsgegevens naar de inspectie te sturen. Lees ook ons bericht hierover van 13 maart