VO2020-scan loopt 12 juli af

VO2020.png

In 2015 stelde de VO-raad de VO2020-scan ter beschikking voor de duur van het sectorakkoord 2014-2017, met een uitlooptermijn tot medio 2018. Veel scholen maakten gebruik van deze scan om jaarlijks inzichtelijk te maken welke vorderingen er door de school gemaakt zijn rondom de ambities uit het sectorakkoord. De Vo-raad heeft een sectorakkoord bereikt met OCW over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren. Hierdoor is de VO2020-scan niet meer actueel en om de bevragingslast terug te dringen is het invullen niet meer nodig.

De uitlooptermijn van de scan loopt op 10 juli af. Dit betekent dat u tot deze tijd nog gebruik kunt maken van de module om de resultaten van uw scans te downloaden en te bewaren. Na 10 juli is dit niet meer mogelijk.