Vensters Jaaroverzicht 2018-2019

Vensters Icon_App Vensters.png

Het Vensters Jaaroverzicht voor schooljaar 2018-2019 is beschikbaar!

De planning laat per maand zien:
·        welke indicatoren u kunt publiceren met actuele informatie,
·        welke rapportages in het ManagementVenster nieuwe gegevens bevatten,
·        de deadlines omtrent de tevredenheidsonderzoeken.

Tip: Download het jaaroverzicht en noteer de acties in uw agenda. Zo mist u ze niet! We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van wijzigingen in het jaaroverzicht.

Ook vindt u op de website van Vensters een overzicht met de deadlines waarop u de gegevens aan de verschillende datapartijen moet leveren en welke indicatoren deze databestanden automatisch vullen.