Nieuwe gegevens in het bestuursrapport Financiën

magnifying-glass-1019982_960_720.png

Het bestuursrapport Financiën in het ManagementVenster is geactualiseerd met de gegevens van 2017. In dit rapport vindt u onder andere informatie over de rentabiliteit, weerstandsvermogen, solvabiliteit en de personele lasten van uw bestuur. Het rapport toont de financiële gegevens van uw bestuur met een trend van vijf jaar. Daarnaast worden uw cijfers vergeleken met vier verschillende benchmarkgroepen.

XBRL

Vanaf kalenderjaar 2016 levert ieder schoolbestuur de jaarcijfers via XBRL bij DUO aan. Dit is nu ook doorgevoerd in de managementrapportage van Vensters. Dit betekent dat de gegevens met name in het hoofdstuk ‘Samenstelling kosten’ zijn veranderd. De rentelasten zijn nu onder de totale lasten geplaatst. In het overzicht ziet u nu ook de post Overige lasten naast de posten:

  • Personele lasten

  • Afschrijvingen

  • Huisvestingslasten

De bufferliquiditeit is tijdelijk niet beschikbaar in het rapport door de wijziging naar XBRL-levering. De berekening van dit gegeven zit niet in de levering en moet apart worden berekend.

We voegen dit weer toe bij een eerstvolgende update.