Oproep! Nieuwe leden klankbordgroep

Vensters-Icon_App-Bijeenkomsten.png

Vensters is op zoek naar een aantal nieuwe leden voor de klankbordgroep. De leden binnen de groep fungeren als klankbord voor het Vensters-team bij ontwikkelplannen en vraagstukken op tactisch en strategisch niveau, ter voorbereiding op verdere besluitvorming binnen de VO-raad.

Wat kunt u verwachten?

De klankbordgroep komt twee (of wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft drie) keer per jaar bijeen. Ook kan aan de klankbordgroepsleden gevraagd worden:

  • een digitale enquête in te vullen;

  • collega’s te vragen een enquête op operationeel niveau in te vullen.

Voor uw lidmaatschap van de klankbordgroep Vensters kan uw schoolorganisatie een vergoeding ontvangen. Daarnaast vergoeden we de reiskosten.

Aanmelden

Werkt u als bestuurder, schoolleider of kwaliteitszorgmedewerker en heeft u zin en tijd om de klankbordgroep te komen versterken? Stuur dan een mail naar vensters@vo-raad.nl, met als onderwerp: aanmelding klankbordgroep. Wilt u in de mail naast de adresgegevens van uw school, ook het BRIN-nummer en uw functie vermelden?

Belangrijk is dat alle schooltypen goed vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep, daarom wordt de keuze voor de nieuwe leden mede bepaald door het schooltypen dat zij vertegenwoordigen.

Geplande bijeenkomsten 2019

In 2018 vinden twee bijeenkomsten plaats. De eerste bijeenkomst was op 28 januari. De tweede bijeenkomst staat gepland voor 5 november. De klankbordgroep wordt gehouden op ons kantoor in Utrecht. We beginnen om 15.00 uur en eindigen om 18.00 uur. Na 18.00 uur kunt u onder het genot van een hapje en drankje nog even blijven napraten.