Nieuwe gegevens indicator Bevoegd gegeven lessen

Scholen op de kaart.png

De indicator Bevoegd gegeven lessen is geactualiseerd met gegevens over schooljaar 2017-2018. De gegevens staan voor u klaar om te publiceren op scholenopdekaart.nl. De indicator wordt niet automatisch gepubliceerd, u bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Wat vindt u terug in de indicator?

De indicator op Mijn Scholen op de kaart bevat een heldere uitleg over IPTO en een link naar de IPTO-omgeving van uw school voor verdiepende data. De verdiepende data helpt u bij het schrijven van een toelichting.

De indicator op scholenopdekaart.nl toont het percentage bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lessen op uw school. U kunt er voor kiezen om extra informatie te tonen, namelijk:

  • de bevoegdheidsgegevens uitgesplitst voor onderbouw en bovenbouw;

  • een trend van de gegevens (vanaf schooljaar 2015-2016).

Praktijkonderwijs

De IPTO-telling bevat voor het praktijkonderwijs helaas geen gegevens die geschikt zijn voor verantwoording op scholenopdekaart.nl. De VO-raad en Sectorraad Praktijkonderwijs zijn hierover in gesprek met het ministerie van OCW.

Praktijkonderwijsscholen kunnen gebruik blijven maken van de indicator Scholing personeel praktijkonderwijs. In deze indicator past u zelf het gegevensjaar aan. Controleer daarom welk gegevensjaar voor uw school zichtbaar is op scholenopdekaart.nl en zorg ervoor dat dit het meest actuele jaar is.