Herhaalde oproep: Evaluatie vragenlijst tevredenheid leerlingen

Graag vragen we nog een keer uw aandacht voor de evaluatie van de vragenlijst tevredenheid leerlingen.

Sinds schooljaar ‘15-’16 wordt de huidige vragenlijst voor het meten van leerlingentevredenheid veelvuldig gebruikt. Om te zorgen dat de vragenlijst actueel blijft, wordt deze gedurende het schooljaar ‘19-’20 geëvalueerd. We proberen de nieuwe vragenlijst zoveel mogelijk vergelijkbaar te houden met de huidige vragenlijst.

Helpt u mee?

Voor de evaluatie van de vragenlijst is uw input belangrijk. Daarom ontvangen we uw inbreng graag via deze survey voor 20 maart. Welke vragen kunnen verbeterd worden? Of welke onderwerpen mist u? Het invullen kost ongeveer vijf minuten van uw tijd.