Nieuwe gegevens beschikbaar

17 Vensters Icon_App Vensters.png

De indicator Personeel en het rapport Prognose aantal leerlingen zijn geactualiseerd.

De personeelsgegevens vindt u op twee verschillende plekken:

  1. Binnen de module Mijn Scholen op de kaart bij de indicator Personeel (schooljaar 2018-2019). De personeelsgegevens zijn zichtbaar in de preview, maar nog niet op scholenopdekaart.nl. Wij adviseren u om een toelichting te schrijven bij de geactualiseerde indicator en deze alvast te publiceren. Medio juni worden deze gegevens automatisch op scholenopdekaart.nl gepubliceerd. Op scholenopdekaart.nl vindt u de indicator Personeel in de menubalk bij Bedrijfsvoering.

  2. Op de pagina met algemene informatie over middelbare scholen bij Leeftijdsverdeling docenten en Man/vrouwverdeling docenten.

Het rapport Prognose aantal leerlingen vindt u in het ManagementVenster bij zowel de school- als bestuursrapporten.