Benchmark Tevredenheid beschikbaar

17 Vensters Icon_App Tevredenheid.png

De benchmarks voor de leerlingtevredenheid, oudertevredenheid en sociale veiligheid van schooljaar 2018-2019 zijn berekend. In totaal hebben 405.799 leerlingen en 184.033 ouders de Vensters-vragenlijsten ingevuld. Het rapportcijfer dat leerlingen geven voor de tevredenheid is gemiddeld 6,7.

Publiceren van de benchmark

De benchmarks vindt u terug in de preview van de volgende indicatoren:

  • Tevredenheid leerlingen

  • Tevredenheid leerlingen ProZO!

  • Tevredenheid ouders

  • Tevredenheid ouders ProZO!

  • Schoolklimaat en veiligheid

U kunt de benchmark bij de gegevens van uw school publiceren door in te loggen op Vensters en naar Mijn Scholen op de kaart te gaan. Hier kunt u de afzonderlijke indicatoren publiceren.

Tip: De tevredenheidsindicatoren zijn belangrijke indicatoren voor de schooloriëntatie. Geef daarom een toelichting bij de indicatoren. Leg bijvoorbeeld uit wat u doet om de veiligheid van uw leerlingen te waarborgen, waarom u trots bent op de tevredenheid van leerlingen en/of welke verbeterpunten u oppakt.

Automatische publicatie in juli

Voor alle scholen die hun resultaten van 2018-2019 al gepubliceerd hebben, publiceren wij de benchmark medio juli automatisch. U kunt dan altijd de toelichting nog wijzigen en publiceren.

ManagementVenster

De benchmark is ook inzichtelijk in het ManagementVenster bij de rapporten Tevredenheid leerlingen (school- en bestuursrapport) en Tevredenheid ouders (schoolrapport).

Toestemming doorsturen MSV naar de inspectie

De tevredenheidcyclus van schooljaar 2018-2019 is bijna ten einde. De vragenlijsten zijn afgenomen en de benchmark is berekend. Alleen de levering van MSV naar de inspectie staat nog op het programma.

Wilt u nog mee met de levering van 1 juli en heeft u nog geen toestemming gegeven? Ga dan naar de module Monitoring Sociale Veiligheid in het ManagementVenster en geef uiterlijk op 30 juni toestemming.