Automatisch publiceren benchmark Tevredenheid

17 Vensters Icon_App Tevredenheid.png

Eind juli wordt de benchmark voor Tevredenheid leerlingen (ProZO!), Tevredenheid Ouders (ProZO!) en Schoolklimaat en veiligheid automatisch gepubliceerd. Dit gebeurt alleen als u de gegevens van schooljaar 2018-2019 al heeft gepubliceerd.

Tip: De tevredenheidsindicatoren zijn belangrijke indicatoren voor de schooloriëntatie van ouders en leerlingen. Geef daarom een toelichting bij deze indicatoren. Leg bijvoorbeeld uit wat u doet om de veiligheid van uw leerlingen te waarborgen, waarom u trots bent op de tevredenheid van uw leerlingen en/of welke verbeterpunten u oppakt.