Levering doorstroomgegevens vertraagd

17 Vensters Icon_App Management Venster.png

Volgens de jaarplanning van Vensters worden halverwege de maand mei doorstroomgegevens geactualiseerd. Door een vertraagde levering van DUO zijn deze gegevens echter pas aan het begin van zomervakantie zichtbaar in het ManagementVenster en op Mijn Scholen op de kaart.

De doorstroomgegevens ziet u terug in de indicatoren Schooladvies en plaatsing en Doorstroom naar vervolgonderwijs. Deze gegevens worden ook vermeld in het ManagementVenster bij de school- en bestuursrapportages Instroom vanuit basisonderwijs en Doorstroom naar vervolgonderwijs.