Bijwerken indicator Schoolklimaat en veiligheid

De decentrale indicator Schoolklimaat en veiligheid laat zien hoe uw school zorgt voor een veilige omgeving voor uw leerlingen. De indicator wordt vaak bekeken door de inspectie ter voorbereiding op een schoolbezoek en door oriënterende ouders.

Op welke punten moet u letten bij deze indicator?

  1. Resultaten van tevredenheidonderzoek

    Heeft u in het afgelopen schooljaar een tevredenheidonderzoek afgenomen? Dan ziet u bij de indicator Schoolklimaat en veiligheid de resultaten van de vragen die over de sociale veiligheid gaan. De benchmark voor schooljaar 2018-2019 is zichtbaar bij deze indicator. Controleer uw toelichting en publiceer de indicator om deze gegevens zichtbaar te maken op scholenopdekaart.nl.

  2. Veiligheidsbeleid of anti-pestprogramma?

    Welk bestand is voor uw school geüpload bij het veiligheidsbeleid? Het blijkt dat scholen hier vaak een anti-pestprogramma plaatsen, terwijl dit een van de onderdelen is van een breder veiligheidsbeleid. Controleer daarom of u het juiste document hebt geplaatst.

  3. Anti-pestcoördinator en AVG

    Bij de anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon hoeft u alleen een naam in te voeren. In verband met de AVG hoeft u hier geen andere contactgegevens in te voeren.