Automatische publicatie doorstroomgegevens en benchmarks Tevredenheid

17 Vensters Icon_App Tevredenheid.png

Tijdens de zomervakantie zijn de doorstroomgegevens en de benchmarks van de tevredenheidsgegevens automatisch gepubliceerd op Scholen op de kaart.

Doorstroomgegevens

De indicatoren Schooladvies en plaatsing (schooljaar 2018-2019) en Doorstroom naar vervolgonderwijs (schooljaar 2017-2018) zijn automatisch gepubliceerd.

Tevredenheidsindicatoren

Eind juli is de benchmark voor Tevredenheid Leerlingen, Tevredenheid Ouders, Tevredenheid leerlingen ProZO!, Tevredenheid Ouders ProZO! en Schoolklimaat en veiligheid automatisch gepubliceerd. Dit is alleen gebeurd als u de gegevens van schooljaar 2018-2019 al had gepubliceerd op uw schoolpagina.

Let op! Heeft u vorig jaar bij bovenstaande indicatoren een toelichting geschreven en niet aangepast aan de nieuwe gegevens? Dan raden wij u aan de toelichtingen te controleren, aan te passen aan de nieuwe gegevens en de indicator opnieuw te publiceren.