Oude grafiek oudertevredenheid verwijderd

17 Vensters Icon_App Tevredenheid.png

De gegevens over Tevredenheid ouders van vóór 2016-2017 zijn verwijderd om Scholen op de kaart actueel te houden. De onderzoeken van vóór 2016-2017 zijn namelijk gebaseerd op een oude versie van de vragenlijst oudertevredenheid. In de praktijk werd deze grafiek bij weinig scholen nog getoond.

Controleer de indicator en pas indien nodig de toelichting aan.