Meld u aan voor een meedenksessie

Tot de zomervakantie staan er nog vier bijeenkomsten gepland voor samenwerkingsverbanden en besturen die met ons mee willen denken en kijken naar de nieuwe website. Het is mogelijk om u aan te melden voor één of meerdere van deze sessies via dit formulier.

Prototype workshop op maandag 3 juni van 11.00u tot 16.00u in Utrecht

Tijdens deze workshop presenteert Greenberry, het bureau dat de website zal bouwen, de bevindingen van de eerste twee werksessies. Met elkaar brainstormen we over de opzet en inrichting van de website. Dit is een interactieve sessie waarbij u zelf actief aan de slag gaat. Voor lunch wordt gezorgd.

Kijkje in de keuken op dinsdag 11 juni van 10.00u tot 12.00u in Utrecht

Het ontwikkelteam van Greenberry heeft de uitkomsten uit de prototype workshop van 3 juni uitgewerkt en presenteert deze. Feedback uit deze sessie wordt weer meegenomen in het verdere ontwikkeltraject.

Presentatie concept op donderdag 20 juni van 15.00u tot 17.00u in Utrecht

Het concept van de nieuwe website wordt gepresenteerd, zowel wat betreft de interactie als wat betreft de visualisaties. Suggesties en aanbevelingen kunnen gegeven worden voor de totstandkoming van de definitieve versie van de website.

Gebruikerstest op vrijdag 28 juni van 10.00u tot 12.30u in Utrecht

Het prototype dat is gemaakt, leggen we voor aan de verschillende doelgroepen van de website in een zogenaamde gebruikerstest. Hiermee wordt gevalideerd of het concept dat is bedacht, aansluit bij de behoeftes en of de opzet van de website wenselijk is. Deze sessie is voor samenwerkingsverbanden en besturen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan een eerdere sessie.