Monitor uw voortgang op de ambities uit het sectorakkoord vo

De ambities van scholen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoef­ten van leerlingen en van de maatschappij, werden in april 2014 verwoord in het sectorakkoord vo 2014-2017.

De VO2020-scan is het middel voor scholen om jaarlijks inzichtelijk te maken welke vorderingen er gemaakt zijn rondom de ambities uit het sectorakkoord. Op bestuursniveau kennen we 1 ambitie en op schoolniveau kennen we 5 ambities. De scan bestaat uit ongeveer 8 vragen per ambitie. Wij vragen u de VO2020-scan dit jaar weer te vullen tussen 2 januari en 31 juni.

Log in op Vensters en ga naar VO2020-scan

 

Het invullen van de scan:

  • Geeft u zicht op de manier waarop uw school werkt aan de ambities uit het sectorakkoord vo. U ontvangt een rapport met een nulmeting, een actuele meting en benchmarkinformatie.
  • Alle ingevulde scans tezamen geven de VO-raad de mogelijkheid om te laten zien hoe de sector werkt aan de afspraken uit het sectorakkoord vo en daarmee verantwoorden scholen zich ook over de gelden uit de prestatiebox.
  • Geeft de VO-raad zicht op de gewenste ondersteuning voor scholen.

Ga naar de website van de VO-raad voor meer informatie, factsheets en voorbeeldrapportages