Bijeenkomst Vensters & kwaliteitszorg

De eerste Vensters bijeenkomst speciaal voor kwaliteitsmedewerkers is inmiddels geweest. Houd de Vensters nieuwsbrief in de gaten voor een eventuele nieuwe datum of vergelijkbare bijeenkomsten.

speciaal voor kwaliteitsmedewerkers

Schoolbesturen en hun scholen hebben de volle verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit. Dit is met de invoering van het nieuwe inspectiekader zeer actueel. Het past binnen een professionele organisatie om je aan interne en externe belanghebbenden te verantwoorden over die kwaliteit. De inspectie controleert de minimale eisen voor basiskwaliteit. Maar de lat ligt hoger. Die lat bepaalt u als bestuur en school samen. Hoe werkt uw bestuur hieraan? En wat kunnen we van elkaar leren?

Vensters is het programma voor schoolbesturen en scholen die transparant willen zijn over hun onderwijskwaliteit en informatie willen gebruiken om hun kwaliteit te monitoren en verbeteren. En om daarbij zelf de regie te houden. Hoe heeft u met Vensters zicht op de onderwijskwaliteit en legt u verantwoording af?

Inhoud van de bijeenkomst

We beginnen met een korte introductie van Vensters. Wat is het doel van het programma en wat zijn de verschillende mogelijkheden? Hoe kunnen scholen en besturen er concreet mee werken? We bespreken vervolgens de inhoud van de rapportages uit het ManagementVenster. Welke informatie vindt u hier en kunt u deze gebruiken voor de kwaliteitszorg?

Na een korte pauze vertelt Atie Haverhals, kwaliteitsadviseur bij de Willem van Oranje Scholengroep, hoe binnen haar schoolbestuur Vensters wordt ingezet als instrument in de kwaliteitszorgcyclus.

In het laatste half uur van de bijeenkomst is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Hoe kunt u Vensters zelf inzetten om de kwaliteit van de scholen te monitoren? Wat is de eerste stap die ik ga zetten om schoolleiders te ondersteunen?

Programma
09:00 uur: inloop met koffie en thee
09:30 – 10:00 uur: introductie Vensters
10:00 – 10:30 uur: Workshop ManagementVenster
10:30 – 10:45 uur: korte pauze
10:45 – 11:30 uur: Atie Haverhals, kwaliteitsadviseur
11:30 – 11:50 uur: leren van elkaar, ideeën uitwisselen Vensters
11:50 – 12:00 uur: vragen, evaluatie en afsluiting
12:00 – 12:30 uur: optioneel lunch (opgeven via aanmeldformulier)

Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Wilt u ook graag uw verhaal vertellen? Meld het ons van te voren, dan kunnen we de inventariseren of er bepaalde thema’s spelen en daar tijd voor inplannen.

Voor wie?
De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor kwaliteits- en beleidsmedewerkers van schoolbesturen, maar ook andere geïnteresseerden binnen uw schoolbestuur zijn van harte welkom. Deelname is gratis.

Datum en locatie
Datum:
Tijd:
Locatie:
Adres:

Praktische informatie
De PO-Raad ligt naast station Utrecht Overvecht. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we u good-practice voorbeelden met ons te delen, zodat we van elkaar kunnen leren. Lunch is inbegrepen. Parkeren is gratis.