Inloggen Mijn Vensters Inloggen Mijn Vensters

De projecten Vensters PO en Vensters VO zijn gestart om aan ouders en andere belanghebbenden, zoals gemeenten, verantwoording af te leggen over de resultaten van de school. Deze resultaten staan op de website Scholenopdekaart.nl. Op deze website heeft elke basis- en middelbare school zijn eigen schoolvenster waarin alle cijfermatige informatie over de school is verzameld en in beeld wordt gebracht hoe scholen presteren op een aantal indicatoren (bijv. examencijfers, eindtoetsgegevens, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Vergelijken op Scholenopdekaart.nl

Op deze website kunnen bezoekers informatie vinden over de scholen en scholen met elkaar vergelijken.

Voor wie is Vensters?

Vensters is voor alle scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs. Scholen kunnen de informatie in het schoolvenster op Scholenopdekaart.nl gebruiken om een gesprek aan te gaan met belanghebbenden zoals ouders en de gemeente. Ouders en leerlingen van groep 8 kunnen op Scholenopdekaart.nl scholen met elkaar vergelijken. Het ManagementVenster, voor intern gebruik binnen de school, biedt data en achtergrondinformatie waarmee de school tot opbrengstgerichte afspraken kan komen. Het biedt ook mogelijkheden tot benchmarken met andere scholen of besturen.

Waarom Vensters?

Politici, journalisten, mensen op straat, vrijwel iedereen heeft een mening over onderwijs. Er zijn oordelen en vooroordelen. Met als gevolg vaak ongenuanceerde en onvolledige verhalen waar scholen last van kunnen hebben. De regie van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs hoort bij de schoolbesturen en scholen liggen, vinden de PO-Raad en VO-raad. Vensters is daarin een instrument.

In 2008 is gestart met Vensters voor het voortgezet onderwijs. In 2014 is Vensters voor het voortgezet onderwijs vernieuwd. In 2012 is Vensters voor het primair onderwijs gestart en is in augustus 2015 afgerond. Vensters is ontwikkeld door Schoolinfo in opdracht van de PO-Raad en VO-raad. Vanaf 1 september is Vensters overgedragen aan de raden.

Wilt u meer informatie over Vensters en/of ondersteunende middelen om Vensters te vullen?

Ga voor primair onderwijs naar Vensterspo.nl en voor voortgezet onderwijs naar Venstersvo.nl.

Vensters is een initiatief van: