Inzicht in trends, resultaten en prognoses

Het ManagementVenster biedt verschillende rapportages met sturings- en verantwoordingsinformatie. De rapportages geven u inzicht in de prestaties van uw school of schoolbestuur. Zo vindt u gegevens over onder andere examen/eindtoetsresultaten, instroom, doorstroom, tevredenheid, marktaandeel en financiën. Naast de meest actuele informatie vindt u ook trendgegevens en ziet u de resultaten van uw schoolbestuur of school afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbare groep scholen (landelijke benchmark).

Via Vensters naar het ManagementVenster

Log in op Vensters en ga naar het ManagementVenster. Hiermee kunt u goed en onderbouwd werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en uw bedrijfsvoering. De rapportages helpen bij uw beleidsvorming, maar zijn ook geschikt om te delen met interne stakeholders, zoals de medezeggenschapsraad of medewerkers.