Download sturingsinformatie over uw schoolbestuur of school

Het ManagementVenster biedt verschillende rapportages met sturings- en verantwoordingsinformatie. Deze rapportages geven u inzicht in de prestaties van uw school of schoolbestuur. Zo vindt u gegevens over onder andere examen/eindtoetsresultaten, instroom, doorstroom, tevredenheid, marktaandeel en financiën. Naast de meest actuele informatie vindt u ook trendgegevens en ziet u de resultaten van uw schoolbestuur of school afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbare groep scholen (landelijke benchmark).

Log in op Vensters en ga naar ManagementVenster


Met het ManagementVenster heeft u een instrument in handen om goed onderbouwd te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en de bedrijfsvoering. De rapportages kunt u gebruiken voor uw eigen beleidsvorming, maar zijn ook geschikt om te delen met interne stakeholders, zoals de medezeggenschapsraad of medewerkers.