Meet de tevredenheid van leerlingen en ouders

Vensters biedt een enquête voor het afnemen van leerling- en oudertevredenheid. De uitkomst kunt u direct publiceren op Scholen op de kaart. In het ManagementVenster vindt u een rapportage met de uitkomsten, inclusief het gemiddelde van vergelijkbare scholen. Hiermee zijn uw resultaten beter te interpreteren.

Via Vensters naar Mijn Scholen op de kaart

Om de Vensters-enquête te gebruiken, logt u in op Vensters en gaat u naar Mijn Scholen op de kaart. Vervolgens vindt u de tevredenheidsenquêtes onder het kopje ‘Waardering’. Neemt u uw tevredenheidsonderzoek via een bureau af? Ook dan kunt u uw resultaten publiceren op Scholen op de kaart.

Demo van de enquête

Benieuwd hoe de tevredenheidsonderzoeken er uit zien? Klik hieronder op één van de demo-enquêtes:

Waarom een tevredenheidsonderzoek?

1. Kwaliteitsverbetering

Een analyse van de tevredenheid van leerlingen of ouders kan een goed startpunt zijn voor het bepalen van verbeterpunten voor onderwijskwaliteit. 

2. Schoolkeuze

Leerling- en oudertevredenheidscijfers worden door oriënterende ouders gezien als de belangrijkste informatie op Scholen op de kaart.

3. Dialoog aangaan

Met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek heeft u handvatten om een inhoudelijk gesprek met uw stakeholders te voeren.

4. Wetgeving

Vanaf schooljaar 2015-2016 is het, door de wet 'Zorgplicht veiligheid op school', voor scholen verplicht om elk jaar de sociale veiligheid op school te onderzoeken onder een representatief deel van de leerlingen. Met de tevredenheidsenquête kunt u voldoen aan de monitoringsplicht.