Meet de tevredenheid van leerlingen en ouders

Vensters biedt vragenlijsten voor het onderzoek naar leerling-, ouder en medewerkertevredenheid. De uitkomst publiceert u op scholenopdekaart.nl (m.u.v. medewerkertevredenheid). In het ManagementVenster vindt u een rapportage met de resultaten en het gemiddelde van vergelijkbare scholen. En de resultaten van de Monitoring Sociale Veiligheid stuurt u via Vensters eenvoudig door aan de inspectie.

Bekijk ook de animatie over de tevredenheidsonderzoeken in Vensters.

Via Vensters naar Mijn Scholen op de kaart

Om de Vensters-vragenlijst te gebruiken, logt u in op Vensters en gaat u naar Mijn Scholen op de kaart. U vindt u de tevredenheidsonderzoeken onder het kopje ‘Waardering’. Neemt u uw tevredenheidsonderzoek via een aangesloten onderzoeksaanbieder? Ook dan kunt u uw resultaten publiceren op scholenopdekaart.nl.

Demo van het onderzoek

Benieuwd hoe de tevredenheidsonderzoeken er uit zien? Klik hieronder op één van de demo’s:

Tevredenheid leerlingen primair onderwijs
Tevredenheid leerlingen voortgezet onderwijs/praktijkonderwijs
Tevredenheid ouders primair onderwijs
Tevredenheid ouders voortgezet onderwijs/praktijkonderwijs
Tevredenheid medewerkers primair onderwijs

Waarom een tevredenheidsonderzoek?

1. Kwaliteitsverbetering

Een analyse van de tevredenheid van leerlingen of ouders kan een goed startpunt zijn voor het bepalen van verbeterpunten voor onderwijskwaliteit. 

2. Schoolkeuze

Leerling- en oudertevredenheidscijfers worden door oriënterende ouders gezien als de belangrijkste informatie op Scholen op de kaart.

3. Dialoog aangaan

Met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek heeft u handvatten om een inhoudelijk gesprek met uw stakeholders te voeren.

4. Wetgeving

Vanaf schooljaar 2015-2016 is het, door de wet 'Zorgplicht veiligheid op school', voor scholen verplicht om elk jaar de sociale veiligheid op school te onderzoeken onder een representatief deel van de leerlingen. Deze ‘Monitoring Sociale Veiligheid’ is een onderdeel van het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. Stuurt u de resultaten van de monitoring via Vensters door aan de inspectie? Dan voldoet u aan de monitoringsplicht.