ManagementVenster (VO)

Wanneer u inlogt op Vensters en naar ManagementVenster gaat, kunt u uw managementinformatie op bestuurs- en schoolniveau raadplegen.

In het ManagementVenster vindt u uw gegevens overzichtelijk terug in de vorm van rapportages met sturingsinformatie op zowel school- als bestuursniveau. De rapportages geven inzicht in de prestaties van uw bestuur en/of school en zijn een instrument om meer ‘data driven’ te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en de bedrijfsvoering. De rapportages kunt u gebruiken voor uw eigen beleidsvorming, maar zijn ook geschikt om te delen met interne stakeholders zoals de medezeggenschapsraad of medewerkers. Hieronder vindt u enkele voorbeeldrapportages in het groen.

Onderstaande rapportages zijn beschikbaar op schoolniveau:

Onderstaande rapportages zijn beschikbaar op bestuursniveau:

Extra informatie

Bij de ondersteuningsdocumenten ManagementVenster staan alle documenten die u helpen bij het ManagementVenster.