Mijn Scholen op de kaart (VO)

Wanneer u inlogt op Vensters en naar Mijn Scholen op de kaart gaat, kunt u uw gegevens beheren die u presenteert op de website Scholen op de kaart.

Wanneer u Mijn Scholen op de kaart opent, ziet u veel informatie klaar staan. Dit is informatie afkomstig van onder andere DUO, de Inspectie van het Onderwijs en het Platform Praktijkonderwijs. Gegevens die door deze partijen aangeleverd worden, worden automatisch ingeladen en geactualiseerd. U kunt vervolgens een toelichting schrijven en het geheel publiceren op Scholen op de kaart. Publiceert u deze informatie niet zelf? Dan doet Vensters dit na enige tijd voor u. De momenten waarop nieuwe gegevens geactualiseerd en gepubliceerd worden vindt u in de kalender of de jaarplanning.

Daarnaast zijn er gegevens die u alleen zelf kunt invullen en publiceren; bijvoorbeeld het schoolondersteuningsprofiel en de resultaten van uw leerlingtevredenheidsonderzoek. Ook hiervoor kunt u de kalender of de jaarplanning gebruiken als geheugensteuntje. 

Laat ook de (potentiële) ouders en andere geïnteresseerden weten dat uw school op Scholen op de kaart staat. Gebruik hiervoor een van onderstaande logo's.

Bezoekersaantallen Scholen op de kaart

Ouders en andere geïnteresseerden weten scholenopdekaart.nl steeds beter te vinden. Het bezoekersaantal stijgt jaarlijks met 30% en dat is een geweldig resultaat!  

Onderwerpen waarvoor o.a. DUO, de Inspectie van het Onderwijs of het Platform Praktijkonderwijs informatie aanleveren: 

 • Algemene gegevens school (VO, PrO, VSO)

 • Aantal leerlingen (VO, PrO, VSO)

 • Profiel- en sectorkeuze (VO)

 • Aanbod onderwijsniveaus (VO, PrO)

 • Schooladvies en plaatsing (VO, PrO, VSO)

 • Marktaandeel en voedingsgebied (VO, PrO, VSO)

 • Doorstroom binnen de school (VO)

 • Examencijfers (VO)

 • Slaagpercentage (VO)

 • Doorstroom naar vervolgonderwijs (VO, VSO)

 • Personeel (VO, PrO, VSO)

 • Behaalde diploma's en certificaten (PrO)

 • Uitstroom leerlingen (PrO)

 • Bestendigheid uitstroom leerlingen (PrO)

 • Uitstroom profielen (VSO in ontwikkeling)

Informatie die scholen zelf aanleveren:

 • Profiel van de school (VO, PrO, VSO)

 • Open dagen (VO, PrO)

 • Tevredenheid leerlingen (VO, PrO)

 • Tevredenheid ouders (VO, PrO)

 • Schoolklimaat en veiligheid (VO, PrO, VSO)

 • Waardering Inspectie en andere evaluaties (VO, PrO, VSO)

 • Schoolplan (VO, PrO, VSO)

 • Schoolondersteuningsprofiel (VO, PrO, VSO)

 • Scholing personeel praktijkonderwijs (PrO)

 • Schoolkosten (VO, PrO)

 • Sociale opbrengsten (VSO)

 • Belangrijke ketenpartners (VSO)

 

Extra informatie

Bij de ondersteuningsdocumenten Mijn Scholen op de kaart staan alle documenten die u helpen bij het vullen van Mijn Scholen op de kaart.