Kaderovereenkomst met inspectie

Vensters Icon_App Vensters (2).png

Op 5 december ondertekenden de VO-raad en de PO-Raad de kaderovereenkomst met de inspectie. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst staat de uitwisseling van onderwijsdata en informatieproducten centraal. Hiervoor zijn er afspraken gemaakt over:

  • het onderling uitwisselen van gegevens
  • het gezamenlijk verzamelen van gegevens
  • het gezamenlijk publiceren van informatieproducten

Op deze manier wordt de bevragingslast van de scholen beperkt en komt er eenduidige informatie over de kwaliteit van het onderwijs beschikbaar.

Binnen de overeenkomst heeft iedere partij zijn eigen rol. Voor de VO-raad en de PO-Raad wordt door deze overeenkomst onder andere de levermogelijkheid van de gegevens van de Monitoring Sociale Veiligheid geformaliseerd. 

ondertekening.JPG

Van links naar rechts: Bert Bulder, directeur Kennis, Inspectie van het Onderwijs - Hugo Levie, directeur PO-Raad - Joop Vlaanderen, directeur VO-raad