Nieuw: Gegevens over de schoolexamens in het Tableaurapport

management Venster.png

De gegevens over uw schoolexamens (SE) zijn nu ook zichtbaar in het ManagementVenster.

In het Tableaurapport Examenresultaten (interactief) op schoolniveau, zijn twee nieuwe tabbladen toegevoegd, namelijk: Schoolexamen en Trend schoolexamen.

Schoolexamen

Hier vindt u het gemiddelde schoolexamencijfer en de percentielscore per vak van uw school. Ook worden de gegevens van het afgelopen jaar afgezet tegen de gegevens van het schooljaar daarvoor.

Trend Schoolexamen

Hier ziet u de trend van de gemiddelde schoolexamencijfers van de afgelopen vijf jaar.