Nieuw bestuursrapport Instroom vanuit het basisonderwijs

Vanaf heden is het nieuwe bestuursrapport Instroom vanuit het basisonderwijs beschikbaar. Dit rapport geeft u inzicht in de inspectie-indicator Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. het basisschooladvies. U vindt in dit rapport het driejaarsgemiddelde voor deze indicator en de (absolute) norm van de inspectie van alle scholen binnen uw bestuur. 
Voor het vso en het praktijkonderwijs kan deze indicator niet berekend worden. 

Met deze toevoeging zijn alle inspectie-indicatoren inzichtelijk in de bestuursrapporten.

Hieronder een overzicht in welk rapport u de betreffende inspectie-indicatoren kunt vinden. 


Inspectie-indicatoren                      ManagementVensterrapport                                                                  (bestuur)
Onderwijspositie t.o.v. advies po    Instroom vanuit basisonderwijs
Onderbouwsnelheid                        Interne doorstroom
Bovenbouwsucces                           Interne doorstroom
Examencijfer                                    Examenresultaten