Doorstroomgegevens 2017-2018 beschikbaar

Vensters Icon_App Vensters.png

De nieuwe doorstroomgegevens zijn vanaf nu beschikbaar in Vensters, in de module Mijn Scholen op de kaart. U vindt de gegevens bij de indicatoren Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs en Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar. We adviseren u de nieuwe gegevens direct te controleren en de toelichting te vernieuwen. Publiceren op scholenopdekaart.nl gaat niet automatisch, maar dat kunt u hier wel meteen zelf doen.

Ook zijn de doorstroomgegevens in de school- en bestuursrapportage Doorstroom naar voortgezet onderwijs in het ManagementVenster (hierna MV) ververst. In deze rapportage(s) vindt u meer informatie over waar de leerlingen van uw school/scholen in het voortgezet onderwijs zitten en over de relatie tussen schooladvies en plaatsing in het derde leerjaar.

Ziet u geen rapportages in het MV, lees dan in het document ‘Hoe en wat? Toegang tot het ManagementVenster’ hoe u toegang kunt krijgen tot het MV. Dat document vindt u bij de ondersteuningsdocumenten.