Recordaantal Tevredenheidonderzoeken 2017-2018

Vensters Icon_App Tevredenheid.png

Dit schooljaar hebben ruim 400.000 leerlingen van bijna 1.100 scholen de Vensters-enquête Tevredenheid leerlingen ingevuld via Vensters of via een aangesloten leverancier. Ook veel ouders hebben een enquête ingevuld, bijna 175.000 ouders van meer dan 900 scholen. Wat een mooie prestatie! Dit allemaal dankzij uw inspanningen om leerlingen en ouders bij uw school te betrekken.

De benchmark van de tevredenheidsonderzoeken zijn zichtbaar op Scholen op de kaart. Half juli publiceert het systeem de benchmark automatisch indien u de gegevens heeft gepubliceerd van het schooljaar 2017-2018 voor de indicatoren Tevredenheid leerlingen, Tevredenheid leerlingen ProZo!, Tevredenheid ouders, Tevredenheid ouders ProZO! en Schoolklimaat en veiligheid