Evaluatie vragenlijst leerlingtevredenheid

tevredenheid.png

Sinds schooljaar ‘15-’16 wordt de huidige vragenlijst voor het meten van leerlingentevredenheid veelvuldig gebruikt. Om te zorgen dat de vragenlijst actueel blijft, wordt deze gedurende het schooljaar ‘19-’20 geëvalueerd.

We proberen de nieuwe vragenlijst zoveel mogelijk vergelijkbaar te houden met de huidige vragenlijst.

Voor deze evaluatie is uw input belangrijk.

Helpt u mee?

Voor de evaluatie van de vragenlijst ontvangen we ook graag uw input. Welke vragen kunnen verbeterd worden? Of welke onderwerpen mist u? U kunt uw input geven via deze survey. Het invullen kost ongeveer 5 minuten van uw tijd.

Planning

Schooljaar ’19-’20 Verzamelen van alle input

Schooljaar ’20-’21 Evaluatie input en voorbereiden vragenlijst 2.0

Schooljaar ’21-‘22 Vragenlijst 2.0 is klaar om afgenomen te worden