Telt u al mee voor de benchmark tevredenheid?

17 Vensters Icon_App Tevredenheid.png

Zorg dat de resultaten van uw tevredenheidsonderzoek meetellen in de berekening van de landelijke benchmarks voor tevredenheid. Dit doet u door de gegevens voor 1 juni in Mijn Scholen op de kaart te verwerken bij de indicatoren Tevredenheid leerlingen, Tevredenheid Ouders en Schoolklimaat en veiligheid.

Tip: schrijf een toelichting
Als u de gegevens publiceert op scholenopdekaart.nl, schrijf dan ook een toelichting. Zo helpt u de bezoekers van uw schoolpagina bij de duiding van de gegevens. Denk bijvoorbeeld aan een toelichting over het beleid van de school om tevredenheid onder leerlingen en ouders te vergroten.