Aantal doorleveringen Monitoring Sociale Veiligheid

Afgelopen schooljaar hebben ruim 1.200 scholen het tevredenheidsonderzoek van Vensters afgenomen (via Scholen op de kaart of een externe aanbieder). In totaal deden ruim 412.000 respondenten mee aan het onderzoek.

Scholen kunnen hun gegevens van Monitoring Sociale Veiligheid via Vensters naar de inspectie sturen. Uiteindelijk zijn de gegevens van 864 scholen op 1 juli 2019 via Vensters naar de inspectie verstuurd. Zij voldoen hiermee aan de monitoringsplicht volgens de wet Veiligheid op school.