De meerwaarde van toelichtingen

Vensters Icon_App Mijn Scholen op de kaart.png

Naast het vullen en het actueel houden van de indicatoren is het belangrijk om een toelichting te schrijven. Veel ouders geven aan een toelichting te willen lezen bij de indicatoren die getoond worden op Scholen op de kaart. Door het schrijven van een toelichting kunt u antwoord geven op het hoe en waarom bij de gegevens. 


In de toelichting bij de indicator Tevredenheid leerlingen kunt u bijvoorbeeld iets schrijven over de leerjaren en categorieën die bevraagd zijn binnen de school. Dit geeft antwoord op de hoe-vraag. Ook kan het voor ouders interessant zijn te weten waardoor uw school op een bepaalde manier gewaardeerd wordt. Ook bij minder positieve uitkomsten is het schrijven van een toelichting juist heel belangrijk.  Dan kunt u bijvoorbeeld aangegeven  welke verbeteringen de school gaat doorvoeren. 


Wellicht is het nu een goed moment om te kijken naar de toelichtingen die er bij uw school staan. Dan bent u ruim op tijd klaar op het moment dat de nieuwe campagne eind november van start gaat. Tijdens de start en looptijd van de campagne kent Scholen op de kaart altijd een piek in het aantal bezoekers van de website.