Klankbordgroep bijeenkomst 9 november

Vensters Icon_App Vensters (2).png

Voor de derde keer dit jaar kwam de Vensters-klankbordgroep bijeen. Samen richten wij ons op de doorontwikkeling van Vensters. 

In deze bijeenkomst zijn onder andere alle indicatoren van Scholen op de kaart besproken. Daarbij zijn de volgende vragen zijn aan bod gekomen:

 

 • Op welke thema’s is verantwoording nodig? 
 •  Hoe kunnen we de indicatoren clusteren?    
 •  Hoe kan Vensters scholen helpen bij het vullen en actualiseren van indicatoren? 
werkbijeenkomst2.JPG

Met behulp van verschillende werkvormen is veel informatie opgehaald. Zoals het toevoegen van een einddatum bij het uploaden van het schoolplan en ondersteuningsprofiel. Een melding bij het naderen van de einddatum helpt de gebruiker eraan herinneren dat het document vervangen kan worden. 

Bij het clusteren van de indicatoren kwamen de meningen veelal overeen. De indicatoren werden geclusterd aan de hand van drie vragen:

 •  Wie zijn wij?
 •  Wat zijn de resultaten?
 •  Hoe worden wij gewaardeerd? 

Daarnaast keken we terug op 2017 en vooruitgekeken naar 2018.
Terugblik 2017

 • Vensters heeft een nieuwe huisstijl;
 • De website Vensters.nl is live gegaan;
 • De indicator bevoegd gegeven lessen staat op Scholen op de kaart;
 • De ProZO!-vragenlijst is beschikbaar op Scholen op de kaart;
 • Monitoring Sociale Veiligheid kan via het ManagementVenster verstuurd worden naar de Inspectie van Onderwijs;
 • Het schoolrapport Tevredenheid Ouders en het bestuursrapport Doorstroom naar vervolgonderwijs zijn beschikbaar.

Vooruitblik 2018
De komende acties staan onder andere gepland voor het komende jaar:

 • Vensters start met werkbijeenkomsten voor gebruikers van Vensters;
 • Vergroten van de naamsbekendheid van Scholen op de kaart door de campagne;
 • Het formaliseren van processen en afspraken met dataleveranciers van Vensters;
 • Borging Dashboard Passend Onderwijs voor samenwerkingsverbanden;
 • Onderzoeken hoe Vensters kan ondersteunen bij het vormgeven van het jaarverslag;
 • Vervolg verkenning hoe Vensters verder tegemoet kan komen aan het nieuwe Toezichtskader van  Inspectie van het Onderwijs.