Eerste pilotgroepbijeenkomst vso-scholen

Vensters Icon_App Vensters (2).png

Op 25 oktober heeft de eerste pilotgroepbijeenkomst van vso-scholen plaatsgevonden. De komende tijd bekijkt Venster met vso-scholen hoe Vensters haar dienstverlening voor vso-scholen kan verbeteren. In deze eerste bijeenkomst hebben we ingezoomd op wensen van vso-scholen en mogelijkheden op Scholen op de kaart. Een belangrijk aandachtspunt is dat vso-scholen aangeven dat ze binnen Vensters een te hoge bevragingslast ervaren ten opzichte van het relatief klein aantal potentiële leerlingen. 


Indicatoren
De indicatoren Doorstroom naar vervolgonderwijs en Uitstroomprofielen blijken relevant voor vso-scholen en komen daarom binnenkort beschikbaar op Scholen op de kaart. De indicator Open dagen is niet van toepassing voor vso-scholen en zal daarom op den duur ook niet beschikbaar komen. Daarnaast leeft de wens om de Vensters vragenlijsten Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders beter op het vso aan te laten sluiten. 


Volgende pilotgroepbijeenkomst van vso-scholen
Via deze website houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen voor vso-scholen. In februari staat de tweede pilotgroepbijeenkomst gepland, met als onderwerp: het ManagementVenster.