Update Vensters januari

Bijna elke maand vindt er een periodieke update plaats van Vensters. Op deze dag worden nieuwe data ingelezen in Mijn Scholen op de kaart, worden wellicht bepaalde indicatoren automatisch gepubliceerd en worden de producten Managementvenster, VO2020-scan, Tevredenheidsmeting en SHZG enquête geactualiseerd. Via dit nieuwsbericht houden wij u op de hoogte van de veranderingen.

Mijn Scholen op de kaart geactualiseerd

Centrale indicatoren gepubliceerd
Op 27 januari zijn een aantal centrale indicatoren automatisch gepubliceerd. De gepubliceerde gegevens zijn nu zichtbaar op Scholen op de kaart. Om de oriënterende ouders en leerlingen van groep 8 zo goed mogelijk te informeren, adviseren wij u deze indicatoren toe te lichten (mocht u dat nog niet gedaan hebben). U kunt de indicator daarna opnieuw publiceren. De volgende indicatoren zijn automatisch gepubliceerd:

 • Algemene gegevens school (de centrale gegevens)
 • Aantal leerlingen
 • Aanbod
 • Marktaandeel en voedingsgebied
 • Doorstroom binnen de school
 • Profiel- en sectorkeuze
 • Slaagpercentage
 • Examencijfers

Praktijkonderwijsindicatoren geactualiseerd
Op 27 januari zijn de praktijkonderwijsindicatoren geactualiseerd met gecorrigeerde gegevens. Door een fout in het ontvangen databestand van december klopten de gegevens eerder niet. Om de oriënterende ouders en leerlingen van groep 8 zo goed mogelijk te informeren, adviseren wij u deze indicatoren toe te lichten en te publiceren. Op 24 februari worden de indicatoren automatisch gepubliceerd. U kunt de volgende indicatoren bijwerken en publiceren voor een nieuw schooljaar:

 • Behaalde diploma’s en certificaten
 • Uitstroom leerlingen
 • Bestendigheid uitstroom leerlingen