Nieuwe prognosecijfers beschikbaar in ManagementVenster

De rapportage ‘Prognose aantal leerlingen’ in het ManagementVenster is ververst met nieuwe scenariogegevens. Dit rapport toont voor uw school de verwachte instroom van leerlingen en het verwachte totale aantal leerlingen voor de komende jaren. Verder toont dit rapport op instellingsniveau de verwachte bekostiging en verwachte benodigde fte personeel voor de komende jaren. U kunt deze rapportage gebruiken als sturingsinformatie.