Ontwikkeling leerlingtevredenheidsonderzoek VSO

Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is er binnen Vensters op dit moment geen specifieke vragenlijst beschikbaar ten behoeve van onderzoek naar leerlingtevredenheid en schoolklimaat en veiligheid. Wij hebben signalen ontvangen dat de huidige VO-vragenlijst niet aansluit op het VSO. Met name de formulering van de vragen blijkt lastig voor VSO-leerlingen.

Kwaliteitscholen heeft de situatie aangegrepen om een leerlingtevredenheidenquête voor het VSO te ontwikkelen. Vensters is gevraagd om mee te denken in het ontwikkelen van deze VSO-vragenlijst. Deze vragenlijst zal in de toekomst ook (kosteloos) via Vensters te gebruiken zijn. Op dit moment bevinden we ons we nog in de ontwikkelfase en ontvangen wij graag input van VSO-scholen om te komen tot een goede vragenlijst. Voorziet u ons van input en vult u deze enquête in?